Ako sa prihlásiť do streleckého klubu?

Prihláška a členstvo

Vyplnenú prihlášku prosíme priniesť osobne, alebo zaslať poštou na adresu klubu + naskenovaný OP, ZP (ak bol ZP vydaný), foto formátu 3 x 3,5 cm (môže byť aj scan poslaný mailom) + zaplatiť členské.

Následne vystavíme potvrdenie o členstve v RDA ŠSK.

Strelnica

Členovia klubu majú každú nedeľu k dispozícii STRELNICU ČACHTICE, od 9:00 – 12:00 hod.
V prípade pretekov alebo akcií na strelnici, budú členovia oboznámení o zatvorení strelnice formou mailu.

Info o zaplatení členského v RDA – Športovom streleckom klube:
Výška členského – 50 EUR

Platobné údaje:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2949457081/1100
IBAN: SK4411000000002949457081
SWIFT: TATRSKBX

Do správy pre príjmateľa uveďte vaše meno a priezvisko.

Bankové spojenie: 2949457081/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4945 7081, SWIFT CODE ( BIC ) : TATRSKBX
IČO: 42280281, DIČ: 2023794267