Kde si môžem zastrieľať zo zbrane?

So svojou zbraňou môžete strieľať len na to vyhradených priestoroch – strelniciach pod správou či povolením od vlastníka priestorov.

Zakladom je vedieť z akého druhu zbrane chcete strieľať, či vám to daná strelnica poskytuje alebo sa jedná o spôsob streľby ako sú napríklad IPSC, mierenka (priama streľba do terča v komfortnej zóne), LOS (Liga obrannej streľby), taktická streľba alebo sa chcete špecializovať na čisto poľovnú streľbu. Tiež sa može jednať aj o airsoftovú streľbu či turnaj.

Všetky tieto nároky spĺňajú naše strelnice Raid & Desfense Academy v Novom Meste n/Váhom vrátane možnosti streľby na 500 m.